Een brief versturen


Actuele postzegelprijs

De actuele postzegelprijs is op dit moment…

Hoeveel postzegels?

Hoeveel postzegels plak je op jouw brief?

Pakket verzenden

Bekijk actuele pakketpost tarieven!

Schrijf eens een brief!

We versturen met zijn allen steeds minder brieven. Nu e-mail bijna volledig ingeburgerd is, versturen we bijna de meeste berichten digitaal. Ook steeds meer facturen worden digitaal verstuurd. Brieven versturen lijkt bijna iets van het verleden te zijn. Toch is het belangrijk om weten hoe je dat doet, een brief versturen.

Een brief opstellen

Vroeger leerden we het in de basisschool. Een brief opstellen met de hand en soms zelfs met pen en inkt geschreven, was gewoon iets dat je moest kunnen en dat bij iedereen tot de eindtermen behoorde. Tegenwoordig schrijven we bijna nooit meer brieven.
Bekijk hier aan aantal goede voorbeelden van brieven!

Titel en inhoud van de brief

Wilt u een brief versturen? Dan moet u niet alleen nadenken over de inhoud, maar moet er ook zorg voor dragen dat het briefhoofd correct is opgesteld. Traditioneel gebeurt dit in Nederland op de volgende manier. In de linker bovenhoek schrijven we naam, adres, postcode en plaats van de afzender. Vervolgens schrijven we onder de gegevens van de bestemmeling, naam, adres, postcode en plaats van de geadresseerde. Daaronder volgen de plaats en de datum van de verzending. Dan vermeldt u eveneens van links naar recht een kenmerk of een referentie. Nadien gebruikt u een aanspreektitel. Meestal wordt de aanhef ‘Geachte’ gebruikt, maar dit kan ook ‘Beste’ zijn wanneer het over een informele brief gaat. Vervolgens schrijft u de inleiding, het middenstuk en het besluit van de brief. Dit geheel is trouwens de inhoud van de brief. Nadien schrijft u de begroeting, die dan weer gevolgd wordt door uw naam en uw handtekening.Meer tips nodig voor het schrijven van een brief? Klik hier!

Postzegels plakken en versturen

Nu de brief klaar is, in de enveloppe zit en u die heeft dichtgeplakt, hoeft u enkel de brief nog te posten. Dit doet u door er in de rechterbovenhoek er een postzegel op te plakken. Voor brieven die minder dan 20 gram wegen, kost een postzegel 73 cent. De brief met postzegel erop kunt u posten door hem in gelijk welke oranje brievenbus van de PostNL te stoppen. Het is belangrijk dat u ook checkt wat de actuele posttarieven zijn! Binnenlandse zendingen worden de volgende werkdag besteld. Op de brievenbus kunt u ook lezen om welke tijd de brievenbus gelicht wordt door een medewerker van de posterijen.

De enveloppe

Op de voorkant van de enveloppe schrijft u naam, adres, postcode en plaats van de bestemmeling onder elkaar. Op de achterflap van de enveloppe, schrijft u de gegevens van de afzender. Bij grotere enveloppes, kunt u dit in de linkerbovenhoek doen. Let erop dat u duidelijk schrijft, zo kan uw brief beter gesorteerd worden door de diensten van PostNL.Liever gewoon online uw kaarten versturen? Klik hier!

Top